ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลการเตรียมจัดตั้งพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลการเตรียมจัดตั้งพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลการเตรียมจัดตั้งพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/32175/nws/13