ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้ง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้ง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 4,387 บาท

เอกสารแนบ

img-515034303

ขนาดไฟล์:0.56 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง