ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก ๖๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก ๖๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก ๖๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นเงิน ๒๐,๑๕๗ บาท

เอกสารแนบ

img-515065317

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง