ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตักเก็บขยะ คัดแยกชนิดขยะ พร้อมขนย้าย สำหรับโครงการบริหารจัดการขยะทะเล (โดยใช้ทุ่นกักขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตักเก็บขยะ คัดแยกชนิดขยะ พร้อมขนย้าย สำหรับโครงการบริหารจัดการขยะทะเล  (โดยใช้ทุ่นกักขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตักเก็บขยะ คัดแยกชนิดขยะ พร้อมขนย้าย สำหรับโครงการบริหารจัดการขยะทะเล  (โดยใช้ทุ่นกักขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/32355/nws/13