ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมพื้นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 8110 กทม. เลขที่ 82/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กับร้านเอี่ยวบริการ เป็นเงิน 18,000 บาท

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมพื้นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 8110 กทม. เลขที่ 82/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กับร้านเอี่ยวบริการ เป็นเงิน 18,000 บาท

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมพื้นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 8110 กทม. เลขที่ 82/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กับร้านเอี่ยวบริการ เป็นเงิน 18,000 บาท

เอกสารแนบ

Image220519034243

ขนาดไฟล์:0.87 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง