ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดพิมพ์ หนังสือ "ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการบิน พ.ศ.256

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดพิมพ์ หนังสือ "ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการบิน พ.ศ.256

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดพิมพ์ หนังสือ "ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการบิน พ.ศ.2562" จำนวน 300 เล่ม นั้น บัดนี้ การจ้างพิมพ์ "หนังสือระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการบิน พ.ศ.2562" จำนวน 300 เล่ม จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท มิชชั่น อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 17,655.00 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

334

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 47 ครั้ง