ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นของเฮลิคอปเตอร์หมายเลข ทรัพยากร 1106 และ 1105

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นของเฮลิคอปเตอร์หมายเลข ทรัพยากร 1106 และ 1105

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นของเฮลิคอปเตอร์หมายเลข ทรัพยากร 1106 และ 1105 จำนวน 1 งาน นั้น ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท โฟคัสแล็บ จำกัด โดยเสนอราคาเป้นเงินทั้งสิ้น 27,606 บาท
(สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

336

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง