ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตรเตรทสารแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ Titrator รุ่น T50 ซ่อม บำรงและสอบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตรเตรทสารแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ Titrator รุ่น T50 ซ่อม บำรงและสอบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตรเตรทสารแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ Titrator รุ่น T50 ซ่อม บำรงและสอบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/32430/nws/13