ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเดินหน้าลิฟต์ ชั้น 4 และชั้น 14 - 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2562)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเดินหน้าลิฟต์ ชั้น 4 และชั้น 14 - 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2562)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเดินหน้าลิฟต์ ชั้น 4 และชั้น 14 - 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2562

เอกสารแนบ

ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเดินหน้าลิฟต์

ขนาดไฟล์:19.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง