ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเวที เต็นท์ อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเวที เต็นท์ อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเวที เต็นท์ อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเวที กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

ขนาดไฟล์:0.34 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง