Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณาตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณาตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - วันที่ 7 มิถุนายน  2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณาตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - วันที่ 7 มิถุนายน  2562

เอกสารแนบ

IMAGE

ขนาดไฟล์:7.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง

คุณลักษณะเฉพาะ 1-4

ขนาดไฟล์:2.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 55 ครั้ง

คุณสมบัติ 1-13

ขนาดไฟล์:8.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง