ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รอบ 6 เดือน จำนวน 8 เครื่อง เลขที่ 83/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 5,992 บาท

ใบสั่งจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รอบ 6 เดือน จำนวน 8 เครื่อง เลขที่ 83/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 5,992 บาท

ใบสั่งจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รอบ 6 เดือน จำนวน 8 เครื่อง เลขที่ 83/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 5,992 บาท

เอกสารแนบ

Image310519084616

ขนาดไฟล์:0.89 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง