ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ ARRIUS 2B2 สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ EC135T2+ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ ARRIUS 2B2 สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ EC135T2+ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ ARRIUS 2B2 
สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ EC135T2+ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

354

ขนาดไฟล์:0.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง