ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่อากาศยาน เพื่อใช้กับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS350 B2 และB3e จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่อากาศยาน เพื่อใช้กับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS350 B2 และB3e จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การจัดซื้ออะไหล่อากาศยาน เพื่อใช้กับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ AS350 B2 และB3e จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลอัลไลแอนซ์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 217,600.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

345

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง