ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

เรื่อง ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ส่วนอำนวยการ ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการซื้อพัสดุอากาศยาน ถังตักน้ำดับไฟ ยี่ห้อ BAMBI BUCKET P/N BB 1214 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบ เพื่อโปรดพิจารณาลงประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

358ลงแล้ว

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 74 ครั้ง