ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแสดงพื้นที่โครงการแปลงตัวอย่างถาวรเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน แปลงที่ ๒ และเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องชีพลักษณ์ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแสดงพื้นที่โครงการแปลงตัวอย่างถาวรเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน แปลงที่ ๒ และเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องชีพลักษณ์ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแสดงพื้นที่โครงการแปลงตัวอย่างถาวรเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน แปลงที่ ๒ และเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องชีพลักษณ์ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/32774/nws/13