ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง ตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์รชาการ หมายเลขทะเบียน ชร 6358 กทม. เลขที่ 87/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 กับบริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 13,261.90 บาท

ใบสั่งจ้าง ตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์รชาการ หมายเลขทะเบียน ชร 6358 กทม. เลขที่ 87/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 กับบริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 13,261.90 บาท

ใบสั่งจ้าง ตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์รชาการ หมายเลขทะเบียน ชร 6358 กทม. เลขที่ 87/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 กับบริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 13,261.90 บาท

เอกสารแนบ

Image100619075209

ขนาดไฟล์:0.97 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง