ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศการบิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศการบิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศการบิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศการบิน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาว ธัญญารักษ์ ศรกายสิทธิ์ กำหนดการจ้าง ตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยเสนอราคาเป็นเงิน 15,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,500 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

doc04030920190611101518

ขนาดไฟล์:0.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 86 ครั้ง