ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5(นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนตืราชการหมายเลขทะเบียน 4กษ-4017 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5(นครศรีธรรมราช))

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5(นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนตืราชการหมายเลขทะเบียน 4กษ-4017 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5(นครศรีธรรมราช))

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5(นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนตืราชการหมายเลขทะเบียน 4กษ-4017 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5(นครศรีธรรมราช))

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/32975/nws/13