Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 2,782 บาท

เอกสารแนบ

img-613083711

ขนาดไฟล์:0.58 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 4 ครั้ง