ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ (ไข่ปลา) เพื่อจัดทำแนงเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) (ประกาศเชิญชวน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ (ไข่ปลา) เพื่อจัดทำแนงเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) (ประกาศเชิญชวน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ (ไข่ปลา) เพื่อจัดทำแนงเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) (ประกาศเชิญชวน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/32997/nws/13