ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนิรภัยการบิน จำนวน 1 อัตรา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนิรภัยการบิน จำนวน 1 อัตรา

ตามที่ กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือแจ้งให้มาเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนิรภัยการบิน จำนวน 1 อัตรา นั้น ผู้เสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ปฏิบัติงาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ นายพีระ ศรีสา กำหนดการจ้าง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 โดยเสนอราคาเป็นเงิน 28,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

371

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง