ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะลเและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 3,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะลเและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 3,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะลเและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 3,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/33042/nws/13