ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ 6895 กทม จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้เเก่ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 17,176.71 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

เอกสารแนบ

เอกสาร 13

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง