ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เครื่องมือตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spctrophotomrter) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน )

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เครื่องมือตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spctrophotomrter) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน )

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เครื่องมือตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spctrophotomrter) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/33130/nws/13