ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 54,570 BTU บริเวณห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 เลขที่ 89/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 5,671 บาท

ใบสั่งจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 54,570 BTU บริเวณห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 เลขที่ 89/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 5,671 บาท

ใบสั่งจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 54,570 BTU บริเวณห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 เลขที่ 89/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 5,671 บาท

เอกสารแนบ

Image210619015336

ขนาดไฟล์:0.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง