ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 จ้างกำจัดปลวก ชั้น 20 กับ บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 16,050 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 จ้างกำจัดปลวก ชั้น 20 กับ บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 16,050 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 จ้างกำจัดปลวก ชั้น 20 กับ บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 16,050 บาท

เอกสารแนบ

img-621031737

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 73 ครั้ง