ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ซื้อหลอดไฟ กับ บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด เป็นเงิน 1,725 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ซื้อหลอดไฟ กับ บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด เป็นเงิน 1,725 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ซื้อหลอดไฟ จำนวน 25 หลอด กับ บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด เป็นเงิน 1,725 บาท

เอกสารแนบ

img-621031844

ขนาดไฟล์:0.58 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 118 ครั้ง