ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาความหลากหลายของป่าชายเลน ลักษณะ โครงการสร้างป่าชายเลนจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักอนุรักา์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาความหลากหลายของป่าชายเลน ลักษณะ โครงการสร้างป่าชายเลนจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักอนุรักา์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาความหลากหลายของป่าชายเลน ลักษณะ โครงการสร้างป่าชายเลนจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักอนุรักา์ทรัพยากรป่าชายเลน) สามารถดูรายละเอียนดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/33285/nws/13