ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมจัดการเก็บขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมจัดการเก็บขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมจัดการเก็บขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/33308/nws/13