ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

เอกสารแนบ

ประกาศประกวดราคา

ขนาดไฟล์:1.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง

เอกสารประกวดราคา

ขนาดไฟล์:5.49 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ขนาดไฟล์:8.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ขนาดไฟล์:2.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง