ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจ้างปลูกป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดตรัง และสตูล เนื้อที่ 282.71 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10) (ประกาศเชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจ้างปลูกป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดตรัง และสตูล เนื้อที่ 282.71 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10) (ประกาศเชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจ้างปลูกป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดตรัง และสตูล เนื้อที่ 282.71 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10) (ประกาศเชิญชวน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/33314/nws/13