ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมจัดทำท่าเทียบเรือแบบลอยน้ำ (Floating piers) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อปะการังในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมจัดทำท่าเทียบเรือแบบลอยน้ำ (Floating piers) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อปะการังในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมจัดทำท่าเทียบเรือแบบลอยน้ำ (Floating piers) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อปะการังในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ไฟล์ประกาศ

ขนาดไฟล์:9.62 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง

บันทึกคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง

ขนาดไฟล์:8.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 104 ครั้ง

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ขนาดไฟล์:1.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง