ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาเจาะจง (กองบริหารจัดพื้นที่ชายฝั่ง)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/33337/nws/13