ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ ARRIUS 2B2 สำหรับ เครื่องเฮลิคอปเตอร์ EC135T2+ หมายเลขทรัพยากร 2215 จำนวน 6 รายการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ ARRIUS 2B2 สำหรับ เครื่องเฮลิคอปเตอร์ EC135T2+ หมายเลขทรัพยากร 2215 จำนวน 6 รายการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ ARRIUS 2B2 สำหรับ เครื่องเฮลิคอปเตอร์ EC135T2+ หมายเลขทรัพยากร 2215 จำนวน 6 รายการ บัดนี้ การจัดอะไหล่เครื่องยนต์ ARRIUS 2B2 สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ EC135T2+ หมายเลขทรัพยากร 2215 ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ริชมอนด์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,470,000.0 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

เอกสารแนบ

img-190626143319

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง