ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌศ-1112 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌศ-1112 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌศ-1112 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท เอ.พี. ออโตเทคนิค จำกัด เป็นเงิน 3,200 บาท

เอกสารแนบ

img-627043555

ขนาดไฟล์:0.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 98 ครั้ง