ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตซองใส่ใบประกาศนียบัตรจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 81 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตซองใส่ใบประกาศนียบัตรจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 81 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตซองใส่ใบประกาศนียบัตรจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 81 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/33377/nws/13