ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานย้ายแปลงอิฐพร้อมปลูกกิ่งพันธ์ุปะการังแบบติดกาว จำนวน 2,160 กิ่ง และปลูกแบบตะแกรงเหล็ก จำนวน 960 กิ่ง (จำนวน 3,120 กิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานย้ายแปลงอิฐพร้อมปลูกกิ่งพันธ์ุปะการังแบบติดกาว จำนวน 2,160 กิ่ง และปลูกแบบตะแกรงเหล็ก จำนวน 960 กิ่ง (จำนวน 3,120 กิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานย้ายแปลงอิฐพร้อมปลูกกิ่งพันธ์ุปะการังแบบติดกาว จำนวน 2,160 กิ่ง และปลูกแบบตะแกรงเหล็ก จำนวน 960 กิ่ง (จำนวน 3,120 กิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/33468/nws/13