Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจ้างจัดทำแหล่งฟื้นฟูอนุบาลปะการังธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) (รับฟังคำวิจารณ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจ้างจัดทำแหล่งฟื้นฟูอนุบาลปะการังธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) (รับฟังคำวิจารณ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจ้างจัดทำแหล่งฟื้นฟูอนุบาลปะการังธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) (รับฟังคำวิจารณ์) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/33477/nws/13