ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รอบ 6 เดือน จำนวน 76 เครื่อง เลขที่ 98/2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 61,418 บาท

ใบสั่งจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รอบ 6 เดือน จำนวน 76 เครื่อง เลขที่ 98/2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน  61,418 บาท

ใบสั่งจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รอบ 6 เดือน จำนวน 76 เครื่อง เลขที่ 98/2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน  61,418 บาท

เอกสารแนบ

Image030719091709

ขนาดไฟล์:2.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง