ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างติดตั้งผ้าม่านและติดตั้งกันสาด บริเวณส่วนวิชาการและช่วยอำนวยการนักบริหาร ชั้น 4 เลขที่ 94/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กับบริษัท เพรทตี้โฮมรัฐ จำกัด เป็นเงิน 19,663.93 บาท

ใบสั่งจ้างติดตั้งผ้าม่านและติดตั้งกันสาด บริเวณส่วนวิชาการและช่วยอำนวยการนักบริหาร ชั้น 4 เลขที่ 94/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กับบริษัท เพรทตี้โฮมรัฐ จำกัด เป็นเงิน 19,663.93 บาท

ใบสั่งจ้างติดตั้งผ้าม่านและติดตั้งกันสาด บริเวณส่วนวิชาการและช่วยอำนวยการนักบริหาร ชั้น 4 เลขที่ 94/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กับบริษัท เพรทตี้โฮมรัฐ จำกัด เป็นเงิน 19,663.93 บาท

เอกสารแนบ

Image030719091520

ขนาดไฟล์:1.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง