ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เดินทางไปราชการท้องที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 3,5,9 และ 10 (สมุทรสงคราม ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล) ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เดินทางไปราชการท้องที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 3,5,9 และ 10 (สมุทรสงคราม ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล) ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เดินทางไปราชการท้องที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 3,5,9 และ 10 (สมุทรสงคราม ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล) ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/33522/nws/13