ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดห้องเก็บของพร้อมขัดทำความสะอาดพื้นห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดห้องเก็บของพร้อมขัดทำความสะอาดพื้นห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดห้องเก็บของพร้อมขัดทำความสะอาดพื้นห้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/33573/nws/13