ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกป่าชายเลนทดแทน พื้นที่จังหวัดตราด เนื้อที่ 464 ไร่ และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ 1,555.70 ไร่ เนื้อที่รวม 2,019.70 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังวิจารณ์)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกป่าชายเลนทดแทน พื้นที่จังหวัดตราด เนื้อที่ 464 ไร่ และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ 1,555.70 ไร่  เนื้อที่รวม  2,019.70 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังวิจารณ์)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปลูกป่าชายเลนทดแทน พื้นที่จังหวัดตราด เนื้อที่ 464 ไร่ และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ 1,555.70 ไร่  เนื้อที่รวม  2,019.70 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังวิจารณ์) https://www.dmcr.go.th/detailAll/33640/nws/13