ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล และย้ายปลูกหญ้าทะเล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่อ่าวพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล และย้ายปลูกหญ้าทะเล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่อ่าวพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล และย้ายปลูกหญ้าทะเล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่อ่าวพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/33722/nws/13