ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

Image120719135709

ขนาดไฟล์:6.72 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 25 ครั้ง

Image200619054045

ขนาดไฟล์:8.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง

IMAGE

ขนาดไฟล์:2.01 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง