ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์ ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์ ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์ ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/33794/nws/13