ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอากาศยาน ถังตักน้ำดับไฟ ยี่ห้อ BAMBI BUCKET P/N BB 1214 จำนวน 1 รายการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุอากาศยาน ถังตักน้ำดับไฟ ยี่ห้อ BAMBI BUCKET P/N BB 1214 จำนวน 1 รายการ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อพัสดุอากาศยาน  ถังตักน้ำดับไฟ ยี่ห้อ BAMBI BUCKET P/N BB 1214 จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น บัดนี้ การซื้อพัสดุอากาศยาน ถังตักน้ำดับไฟ ยี่ห้อ BAMBI BUCKET P/N BB 1214 ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท โรยัลสกาย จำกัด ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 745,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

เอกสารแนบ

ประกาศ BAMBI

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง