ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่องประกวดราคาซื้อยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องประกวดราคาซื้อยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)
จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ 1,658,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

ประกาศและเอกสารประกวดราคา ซื้อรถยนต์ 2 คัน

ขนาดไฟล์:2.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง

ร่างรายละเอียด รถยนต์

ขนาดไฟล์:2.72 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง