ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร)

น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) 
ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 241,071.00 บาท
 (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะน้ำมัน

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง